Świadczymy usługi w zakresie:

  • modernizacji i rewitalizacji stacji i linii kolejowych

  • robót w zakresie wymiany nawierzchni torowej, rozjazdowej, podtorza kolejowego

  • remontów i budowy przejazdów kolejowych

  • remontów i budowy bocznic kolejowych

  • wykonywaniu robót utrzymaniowych

  • przebudowy peronów

  • robót ziemnych i odwodnieniowych