Nazwa zadania:

Wykonanie przebudowy infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 62 na odcinku Sławków – Dąbrowa Górnicza Wschodnia w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd”.

Czas realizacji:

26.11.2020 r. – 30.11.2022 r.

Zakres:

  • wymiana nawierzchni w torze nr 1 od km 61,882 do km 65,443, w torze nr 2 od km 61,930 do km 65,485
  • renowacja podtorza w miejscach objętych wymianą nawierzchni kolejowej poprzez ułożenie geotkaniny separującej podsypkę tłuczniową od podtorza lub wzmocnienie podtorza poprzez ulepszenie podtorza cementem
  • profilowanie ław torowiska na odcinkach wymiany nawierzchni wraz z klińcowaniem
  • budowa odwodnienia w lokalizacjach; przy torze nr 1 od km 61,882 do km 63,700; przy torze nr 2 od km 61,917 do km 62,850
  • reprofilacja skarp przy wymienianych torach
  • usunięcie (wycinki) drzew i krzewów
  • rozbiórka następujących obiektów:
   • budynek magazynu materiałów segment 1 w km 69,376 (w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce)
   • budynek magazynu materiałów segment 2 w km 69,472 (w stacji Dąbrowa Górnicza Stzremieszyce)
  • przebudowa sieci trakcyjnej
   • kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na szlaku Sławków -  Dąbrowa Górnicza Wschodniaod km 65,470 do km 61,885 - tor nr 2. od km 65,594 do km 61,934 - tor nr 1.
   • kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na szlaku Dąbrowa Górnicza Wschodnia – Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce w torze nr 1.od km 67,043 do km 68,559 - tor nr 1.
  • wymiana sygnalizatorów – 2 szt.
  • wymiana elektromagnesów SHP - 2 szt.
  • zabudowa nowego kabla YKSY 14x1 o łącznej długości 3100 mb