Nazwa zadania:

„Zaprojektowanie i wykonanie robót Zadania I pn.: „Prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko” – stacja Ścinawka Średnia realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”

Czas realizacji:

12.12.2019 r. – 30.09.2022 r.

Zakres:

Zakres wykonanych robót w stacji Ścinawka Średnia (lk nr 327):
 • rozbiórka torów z wybraniem podsypki – 1,826 kmt
 • rozbiórka rozjazdów – 5 rozjazdów
 • wykonanie warstwy ochronnej – 1,790 kmt
 • budowa nowych torów (tor główny zasadniczy, tor główny dodatkowy, trzy tory boczne) – 1,790 kmt
 • zabudowa nowych rozjazdów na podrozjazdnicach strunobetonowych razem z odwodnieniem oraz wzmocnieniem podtorza (Rz 60E1-1:9-300 – 1 rozjazd; Rz 60E1-1:9-190 – 3 rozjazdy; Rłj 60E1-1:9-300 – 1 rozjazd)
 • zabudowa wstawek między rozjazdami – 0,049 kmt
 • zabudowa kozłów oporowych – 1 kozioł
 • zabudowa międzytorzy
 • balastowanie torów i rozjazdów
 • mechanicznaregulacja wraz z podcięciem torów i rozjazdów
 • wykonanie styków klasycznych
 • budowa odwodnienia – rowy otwarte, odwodnienie wgłębne – 2235 mb
 • budowa przepustu ø1000mm
 • wykonanie stabilizacji chemicznej – 1,790 kmt
 • wycinka drzew i krzewów
 •  rozbiórka peronu
Zakres wykonanych robót w stacji Ścinawka Średnia na przejeździe kat. A w km 13,870 lk 286:
 • zabudowa przejazdu technologii STRAIL
 • zabudowa odwodnienia liniowego Monoblock
 • zabudowa nawierzchni dojazdów bitumicznej
 • zabudowa nawierzchni dojazdów z kostki kamiennej
 
Zakres wykonanych robót w stacji Kłodzko Główne tor nr 8 lk 276:
 • rozbiórka torów z wybraniem podsypki – 0,823 kmt
 • wykonanie warstwy ochronnej – 0,823 kmt
 • budowa nowych torów – 0,823 kmt
 •  balastowanie torów
 • mechaniczna regulacja  wraz z podbiciem torów
 • zgrzewanie szyn
 • spawanie termitowe
 • wykonanie styków klasycznych
 • budowa odwodnienia – odwodnienie wgłębne – 615,00 mb
 • sprawdzenie i regulacja sieci trakcyjnej