Przejazd 2 – Grodzisko Dolne

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja przejazdu kolejowo - drogowego w stacji Grodzisko Dolne, linia 68, w km 164,415 kat. A” przejazd kolejowo - drogowy w stacji Grodzisko Dolne, linia 68, w km 164,415 kat. A w ciągu drogi powiatowej nr 1271R

Czas realizacji:

12.09.2022 r. – 15.12.2022 r.

Zakres:

  • rewitalizacja przejazdu kolejowo - drogowego w stacji Grodzisko Dolne, linia 68, w km 164,415 kat. A