Nazwa zadania:

„Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w celu likwidacji ograniczeń prędkości pn. Modernizacja przejazdu kolejowo-drogowego na linii nr. 370 Zielona Góra – Żary km 40,746 wraz z rewitalizacją układu torowego na stacji Bieniów na podstawie projektu wykonanego przez wykonawcę robót.”
Przejazd kolejowo-drogowy kat. „A” w km 155,884 L. 275 (km 40,745 L.370) w ciągu drogi krajowej nr 27.

Czas realizacji:

Grudzień 2020 r. – 20.12.2022 r.

Zakres:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
 2. Roboty branży mostowej:
 • budowa przepustu długości 25,80 m pod torami nr 1, 2 i 4
 • umocnienie skarp nasypu kolejowego oraz dna i skarp rowu otwartego
 • montaż schodów skarpowych
 • naprawa muru oporowego
 1. Roboty branży torowej:
 • modernizacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. „A” w km 155,884 L. 275 (km 40,745 L.370) - nawierzchnia z płyt małogabarytowych typu pontiSTRAIL przystosowanego dla ruchu ciężkiego; przejazd przez tory nr 1, 2 i 4 – szyny 60E1, podkłady strunobetonowe, przytwierdzenie SB; szerokość przejazdu  12,0 mb; asfaltowanie dojazdów do przejazdu; wykonanie odwodnienia opaskowego przejazdu
 • modernizacja układu torowego na stacji Bieniów wraz ze wzmocnieniem podtorza (wymiana 4 szt. Rz 49E1 1:9 R300; wymiana 1 szt. Rkpd 49E1 1:9 R190; zabudowa nowych 2 szt. Rz 49E1 1:9 R300)
 • wymiana nawierzchni (szyny 49E1; podkłady strunobetonowe; przytwierdzenie SB) w torach głównych zasadniczych (tor nr 2  w km 154+987,05 – 156+200,00; tor nr 4 w km 40+716,39 – 41+150,00; tor nr 1 w km 155+853,97 – 155+930,46) - tor bezstykowy (łącznie 1+723,05 kmt)
 • likwidacja 1 szt. rozjazdu
 • likwidacja toru nr 6 na długości 93 mt
 • budowa peronu wyspowego jednokrawędziowego – dł. 100 mb
 • odtworzenie rowów bocznych z dwóch stron linii kolejowej – po 100 m
 • ścięcie ławy torowiska w km 156+050,00 – 156+200,00
 1. Roboty branży automatyki:
 • zabudowa napędów elektrycznych
 • likwidacja zbędnych pędni
 • przestawienie semafora
 • wykonanie robót związanych z dostosowaniem urządzeń stacyjnych na nastawniach Bn i Bn-1 po zmianie układu torowego
 1. Roboty branży elektroenergetycznej:
 • montaż urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR)
 • zabudowa szaf rozdzielczo-sterowniczych
 • zabudowa oświetlenia głowicy rozjazdowej