Nazwa zadania:

„Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Nałęczów – Lublin w km 146,320 do km 175,850 /pierwotnie lot c – odcinek Dęblin – Lublin/ w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I””

Czas realizacji:

26.06.2019 r. – 31.03.2021 r.

Zakres:

  Zakres wykonanych robót w stacji Motycz w km 163,367 do km 165,323:
 1. Rozbiórka torów z wybraniem podsypki – 2,66 km
 2. Rozbiórka rozjazdów – 9 rozjazdów
 3. Roboty ziemne wykopy i nasypy – 14 072 m3
 4. Budowa podtorza – 4 946 m3
 5. Budowa nowych torów – 5,03 km
 6. Zabudowa nowych rozjazdów na podrozjazdnicach strunobetonowych
  • R1200 – 8 rozjazdów
  • R500 – 5 rozjazdów
  • R300 – 1 rozjazd
  • R600 – 3 rozjazdy
 7. Zabudowa wstawek torowych
 8. Zabudowa kozłów oporowych – 5 kozłów
 9. Zabudowa międzytorzy
 10. Balastowanie torów i rozjazdów
 11. Mechaniczna regulacja wraz z podbiciem torów i rozjazdów
 12. Automatyka kolejowa związana z realizowanymi robotami
 13. Zgrzewanie szyn
 14. Spawanie termitowe
 15. Budowa odwodnienia – rowy boczne umocnione