Nazwa zadania:

„Wykonanie remontu infrastruktury torowej na terenie bocznicy kolejowej Warszawa Grochów”.

Czas realizacji:

26.07.2021 r. – 31.03.2023 r.

Zakres:

Zakres podstawowy:
  Remont torów i wstawek międzyrozjazdowych:
 • zabudowa nawierzchni torowej – 3 877,25 mt
  Remont rozjazdów i skrzyżowań torów:
 • zabudowa rozjazdów – 42 szt.
 • skrzyżowań torów – 1 szt.
  Remont przejazdów kolejowo-drogowych:
 • -remont przejazdów kolejowo-drogowych – 114 kpl.

Likwidacja zapadłych styków szynowych klasycznych poprzez wycięcie komór - wykonanie toru bezstykowego – 9 979,3 mt Wymiana szyn S42 na S49 [m bież. szyny] – 3 470 m Regulacja w planie i profilu torów stacyjnych – 13 270,7 mt Mechaniczne oczyszczanie podsypki tłuczniowej – 709 mt

Zakres Dodatkowy:
  Remont torów i wstawek międzyrozjazdowych:
 • zabudowa nawierzchni torowej – 282,21 mt
  Remont rozjazdów
 • zabudowa rozjazdów – 8 szt.

Regulacja toru w planie i profilu - 838 mt