Dąbrowa Górnicza

Nazwa zadania:

„Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego „Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza: Etap I i Etap II oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 299,522 linii kolejowej nr 1 w ciągu ul. Górnicza, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz budowie przejścia podziemnego pod torami łączącego perony z budynkiem dworca i Centrum Przesiadkowym w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III””

Czas realizacji:

08.10.2020 r. – 31.03.2023 r.

Zakres:

- przebudowa układu torowego wraz z odwodnieniem
Długości torów Łączna długość torów 3,797 mb ODWODNIENIE drenaż 160 długości 310.0 drenaż 200 długości 522.0 drenaż 250 długości 890.0 drenaż 300 długości 1260.0

- zabudowa rozjazdów
12 rozjazdów Rz 60E1-1:12-500 2 rozjazdy Rz 60E1-1:9-190, 1 rozjazd Rz 60E1-1:9-300

- zabudowa kozłów oporowych